HAJDÚSZOBOSZLÓ POLGÁRŐRSÉG
   HONLAPJA     
                            
"Nincs erősebb egy elszánt önkéntesnél" 
Szlogenünk:Polgárőrök a biztonságos Magyarországért

 

MENÜ

2012.01.15.

 

POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA!!!!!!

 

Kérünk minden Hajdúszoboszlón és más településen élő lakost,hogy vagyontárgyai védelme érdekében minden esetben tartsák bezárva házaik kapuit,ajtajait.A kulcsokat tegyék biztonságos helyre,ahol a jogtalanúl behatolni kívánók nem férnek hozzá.

 

Kérjenek meg egy megbízható ismerős személyt,aki távollétük idején ellenőrzi lakásukat.A nem lakott lakóházakban,hétvégi házakban ne hagyjanak értékeket,ezeket az ingatlanokat elenőrízzék vagy ellenőriztesssék sűrűbben.Ebben biztosan segítséget tud nyújtani a helyi Polgárőrség.

 

Bűncselekmény észlelése esetén azonnal értesítsék az illetékes Rendőrkapitányságot.(tel:107,112,06-52-558-510,)

 

 


2012.02.20.

 

2012 április hónapban Hajdúszoboszló városban lomtalanítás lesz. Felhívjuk minden lakos figyelmét,hogy a kidobni szánt hulladékát lehetőség szerint csak a szemete elszállítása napján helyezze ki. Pontosan e miatt azon a héten városunkba érkeznek olyan személyek akik nem annyira kívánatosak nekünk,ezen idegen,gyanús személyek általában szállító járművekkel érkeznek  és nem biztos,hogy csak a kidobásra szánt lomokat viszik magukkal. Arra kérnénk mindenkit,hogy az idegen gyanús személyeket ne engedjék be az udvarukra,ezen személyek jármüvének rendszámát jegyezzék fel,hely,időpont,megjelölésével és továbbítsák vagy a Redőrkapitányság vagy a Polgárőrség felé.

 

A frekventál héten a Polgárőrség is fokozott ellenőrzést tart a városban főleg az éjszakai órákban.

 

Bűncselekmény észlelése esetén azonnal értesítsék az illetékes Rendőrkapitányságot.(tel:107,112,06-52-558-510,)

 


 2012.02.28.

 

BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS !

 

Az elmúlt időszakban az ország különböző területein az időskorú lakosság sérelmére több bűncselekményt is elkövettek, melynek során az erőszak mellett főként a megtévesztés is szerepet játszik. A bűncselekmények elemzése-értékelése során a veszélyeztetett célcsoporthoz tartoznak az egészségügyi állapot miatt rossz mentális és fizikai állapotban lévő, elsősorban egyedül élő, valamint az idős kor miatt sokszor hiszékeny emberek is.

 

A fő elkövetési mód a különféle trükközéssel történő eltulajdonításokban nyilvánul meg, melyek az alábbi módszerekkel követnek el:

 

- „Segítségre szorulók” estei:

 

Általában az elkövetők idős emberekhez csengetnek be, és mint bajba jutott emberek, rosszullétre, vagy gyermekük betegségére hivatkozva kéredzkednek be a lakásokba, általában többedmagukkal, és ott a sértett figyelmét elterelve tulajdonítják el az értékeket. Előfordult olyan eset is, mikor balesetre hivatkozva sürgős műtétre kértek kölcsön pénzt, azzal az ürüggyel, hogy két órán belül visszahozzák, sőt még kamatot is tesznek rá, de természetesen miután a pénzt megkapták, többé már nem jelentkeztek.

 

- Hivatalos személyként fellépők módszerei:

 

A módszer lényege, hogy önkormányzat dolgozójaként, vagy közüzemi szolgáltatást ellátó cég (áramszolgáltató, vízművek, vagy más szerv) alkalmazottjaként lépnek fel a megtévesztők és általában arra hivatkoznak, hogy pénzt hoztak és visszafizetéssel kecsegtetnek. Általában 20.000.-Ft-os bankjegyet felmutatva abból kérnek vissza, ezzel úgymond az idős korú sértettel megmutattatják a spórolt pénz rejtekhelyét, amelyet utána már figyelemeltereléssel könnyen el is tudnak lopni.

 

 A hivatalos személyként fellépőknél gyakori eset, hogy civil ruhás rendőrnek adják ki magukat és közlik a sértettel, hogy a nyugdíjakat kézbesítő postást most vonta eljárás alá a rendőrség, mivel az hamis bankjegyekkel fizette ki a nyugdíjakat. A sértett ekkor átadja a nemrégiben felvett nyugdíját, melyre az elkövetők közlik, hogy magukkal viszik további vizsgálatok céljára, majd ezt követően távoznak a pénzzel együtt.

- A házalók, felvásárlók, adománygyűjtők elkövetési módszerei:

 

A házalók, elkövetők általában a náluk lévő árut próbálják meg eladni és így bejutva a lakásba a figyelmet elterelve tulajdonítják el az értékeket. A másik eset, mikor szintén a náluk lévő terméket próbálják meg jó pénzért eladni, sokszor televízióból is ismert személyekre való hivatkozással és így jutnak értékekhez, ezzel károsítják meg a sértettet.

 

A felvásárlók esetében általában az udvaron vagy a ház körül elhelyezett tárgyakra tesznek ajánlatot, ezzel úgymond a sértettet elcsalva a – természetesen – nyitva hagyott bejárati ajtótól, és míg az alkudozás általában a kertben folyik, addig a tettestárs az üresen hagyott lakásból az értékekkel távozik. Hasonló módszer, főleg egyes településeken végzendő nagyobb munkálatok (csatornázás) esetén, hogy a munkagépek elhelyezése végett néznek ki egy-egy udvart maguknak és a fentiekhez hasonlóan, és míg a sértettel ezt mérlegelik, a nyitott lakásból az értékeknek lába kel.

 

Több esetben fordult elő, főleg falvakon, hogy arra való hivatkozással jutottak be a sértetthez, hogy a szomszéd házat szeretnék megvenni, és a padlásra szeretnének felmenni, mert onnan jobban meg tudják szemlélni, hogy milyen állapotban van a szomszéd ház teteje. Természetesen ilyenkor a sértett is segítőkész és felkíséri őket a padlásra, ezzel úgymond felkínálva a nyitott lakás lehetőségét.

  

A rendőrség ajánlásai:

 

 - Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket a lakásunkba!

 

- Mielőtt kinyitná az ajtót, gondolja végig: vár valakit? Megbeszélte valakivel, hogy ma meglátogatja Önt?

 

- Biztonsági láncot vagy kart minden esetben az ajtóra hajtsuk rá!

 

- Ha beengedjük mindig, legyen velünk egy szomszéd, egy rokon!

 

- Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad!

 

- Amennyiben a hívatlan vendég már akaratunk ellenére belépett otthonunkba, ne hagyjuk egy pillanatra sem felügyelet nélkül!

 

- Amennyiben kellő határozottsággal lépünk fel, meghátrál és távozik!

 

- Bárkinek is mondja magát (hivatalos szervre hivatkozik) kérje, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, és ha lehet, hívjuk fel azt a szervet, akire hivatkozik!

 

- Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezzük ki a becsengetőket jövetelük céljáról és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyissunk ajtót!

 

- Aki rosszullétre hivatkozik, hívjunk mentőt, vagy irányítsuk a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez!

 

- A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldjük!

 

- Amennyiben gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget a 107, vagy 112-es vagy az 06-52-558-510 telefonszámom, hívjuk segítségül szomszédjainkat, jó ismerőseinket!


 2012.03.26.

 Húsvét környéki tanácsok

 

Az ünnepi bevásárlások során visszatérően tapasztalhatjuk, hogy megszaporodnak a vagyon elleni bűncselekmények, melyek nagyban összefüggnek az ünnepekre történő felkészüléssel járó vásárlási aktivitással, figyelmetlenséggel. Az alkalmi bűnelkövetők és a szervezetten dolgozó zsebtolvajok a bevásárló központokban, tömegközlekedési járműveken, parkolókban, pénzintézetek környékén vadásznak áldozataikra.

 Az alábbiakban a rendőrség néhány hasznos tanáccsal kíván hozzájárulni a húsvéti előkészületek zavartalanságához.

 

1. Ne vigyen magával a szükségesnél több pénzt, fizessen bankkártyával. A bevásárlásra szánt pénzösszeget lehetőleg különböző helyen tartsák. Az értékeket, táskát ne hagyja a bevásárlókocsiban, ne tegye le a polcokra.

 

A bankkártya mellett ne maradjon ott a PIN kód. A pénzfelvétel során figyelje meg, hogy a bankkártya- illetve a bankjegykiadó nyílásokban vagy azokon nincs-e idegen- vagy szokatlan eszköz elhelyezve. Ha gyanús körülményt észlel azonnal törölje a tranzakciót, vegye ki a kártyáját és értesítse a rendőrséget. Amennyiben kártyáját ellopták azonnal tiltassa le!

 

Ügyeljen arra, hogy gépkocsijában ne maradjon érték! Parkolásnál zárja be az autót, az ablakokat pedig húzza fel. Amennyiben gyanús személyeket lát a parkoló autók között, értesítse a rendőrséget.

  

2. Trükkös lopások: Ha valamilyen szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, kérje el az igazolványt, ellenőrizze hitelességét. Csak akkor engedje be, ha ő maga hívta, vagy értesítést kapott érkezéséről. Egy szolgáltató sem viszi házhoz a visszajárót, de az önkormányzatok sem küldenek készpénzt! Ne engedjen be idegent a házba, még egy pohár vízért sem! Ha hozzátartozóra hivatkoznak győződjön meg arról, hogy valóban igaz-e az állításuk., mivel ezeknél az eseteknél többnyire már napokkal előtte kifigyelték a szokásokat, a kisebb falvakban a boltban megtudhatták a családtagok nevét, telefonszámát.

 

  3. Besurranás: Szinte nap-mint nap olvashatunk és hallhatunk arról, hogy a nyitott előszobából, a nyitott erkélyen keresztül pénzt, mobiltelefont és egyéb értékeket tulajdonítottak el. Zárja be az ajtókat, ablakokat amikor elmegy otthonról vagy kimegy a kertbe, de akkor is ha egyedül van otthon, éjszakára is zárja be az ajtót, ablakot mert álmában meglepetés érheti.

  

4. Betörés megelőzése: Ha elmegy otthonról az ajtókat ablakokat zárja be, a bukóra nyitva felejtett ablak, a biztonsági zár nélküli ajtó, a könnyen megközelíthető, de mások által nem látható helyen lévő terasz jó alkalmat nyújt a betörőnek.

  

A húsvéti locsolkodás:

 

- 18 év alatti locsolkodót ne kínálja szeszesitallal!

 

- Ha alkoholt fogyasztott ne vezessen autót, motorkerékpárt, de még kerékpárra se üljön.

 

- Az idegen locsolót ne engedje be lakásába, házába!

 

- Amennyiben azt észleli, hogy idős egyedül élő szomszédjához kéretőznek be idegenek húsvéti köszöntés címszóval, menjen át és ha szükséges hívjon segítséget.

 

  Kerékpáros közlekedés:

 

A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kétkerekű járműveikre. A kerékpárral közlekedők közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal. A kerékpárosok jelentős hányada nem az előírásoknak megfelelő felszereltségű és műszaki állapotú járművel vesz részt a közlekedésben. Vizsgáltassa át szakszervízben legalább évente egyszer a kerékpárját!

 

 A kerékpár kötelező felszerelései:

 

•könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés,

•két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

•csengő,

•egy elől fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa,

•egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpa,

•hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő,

•legalább az első keréken, legalább 1 db borostyán sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (küllőprizma)

- fényvisszaverő (láthatósági) mellény : lakott területen kívül, továbbá a kerékpárt toló gyalogos személy lakott területen kívül az úttesten, leállósávon, útpadkán éjszaka illetve korlátozott látási viszonyok között.

   

Ne feledkezzünk meg a védőfelszerelésekről sem, melyek nem kötelezőek, azonban életet is menthetnek. Bukósisak ami különösen gyermekeknek javasolt, fej-, könyök-, és térdvédő, karra és lábszárra helyezhető fényvisszaverő pántok.

 

A Húsvét közeledtével érdemes még egy fontos dolgot megemlíteni. A KRESZ-ben a járművezetés személyi feltételei között szerepel, hogy „járművet az vezethet, aki … a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Mivel a kerékpár is jármű, ezért itt is a zéró tolerancia elve érvényesül.

 Az áprilisi fokozott ellenőrzés során a rendőrök többek között az alábbi – kerékpárosok által elkövetett - szabálysértéseket szankcionálják: elsőbbség meg nem adása, irányváltoztatás, irányjelzés szabályainak megsértése, fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás, szabálytalan személy (tárgy) szállítás, a kerékpár kötelező tartozékainak hiánya, kivilágítási szabályok megsértése, láthatósági mellény hiánya, ittas vezetés (szondáztatásra is sor kerül).


 2012.03.30

Figyelem !

Április 2 - 6-a közötti időszakban a városunkban tavaszi lomtalanítás lesz.Felhívjük minden kedves lakos figyelmét,hogy ilyenkor özönlenek a városunkba a nem kívánatos személyek,akik nem csak a lomot hanem szinte mindent visznek ami mozdítható.Éppen ezért kérjük önöket,hogy rendellenesség esetén lehetőség szerint a rendelkezésre álló adatok (rendszám,stb.) feljegyzése után értesítse a hajdúszoboszló Rendőrkapitányság ügyeletét.Előzzük meg közösen a büncselekményeket,figyeljünk oda a szomszédunk értékére is.


 2014.10.24.

Bűnmegelőzési tanácsok időseknek

Az elkövetők a bűncselekmények  során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek.

A biztonság nagyon sok esetben nem pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése! 

Tanácsok idősek részére:
Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére, mit tehetünk?

•    Bevásárlását lehetőség szerint nappalra időzítse!
•    Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra!
•    Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe, Lehetőleg mindig belső zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson!
•    Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN azonosító kódját, mert ennek ismeretében a tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely ATM automatából!
•    A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról! 
•    Közelében folyamatosan gyanús viselkedést tanúsító személy(ek) megjelenése esetén ellenőrizze értékei meglétét, és ha tetten érte a zsebtolvajt hangosan kérjen segítséget a közelben tartózkodó személyektől! Ne szálljon szembe a támadóval!
•    Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit! Gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja nyitva! 
•    Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgősen cseréltessen zárat otthonán!
•    Idegen kérésére ne váltson fel pénzt

Besurranásos lopások megelőzésére mit tehetünk?


•    A besurranásos lopásokat jellemzően családi házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benn a kulcsot!
•    A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy otthonról!
•    Otthonának kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az elkövetık ismerik a „dugi” helyeket! 
•    Bejárati ajtajára szereltessen, megfelelő biztonsági zárakat!
•    Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon széles látókörű optikai kitekintőt!
•    Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntől! Kérjen igazolványt, ellenőrizze azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne engedje be az idegent!
•    Ne tartson otthon 100.000,- Ft feletti összeget, tegye inkább bankba!
•    Nagyobb összegű készpénzt ne tartson egy helyen!
•    Tapasztalat, hogy az elkövetők elsősorban a lakásokban kutatnak nem keresik a pénzt melléképületben, garázsban, egyéb nem lakott helyen.
•    Az értékekeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg lemez- vagy pénzkazettába!
•    Ha rajtakap egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele. Kezdjen hangosan kiabálni, amit szomszédjai észrevehetnek.
•    Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége.

Betöréses lopás elkerülése érdekében mit tehetünk?

•    Szereltessen több ponton záródó ajtót, mely megfelelı mechanikai szilárdsággal bír!
•    Amennyiben anyagi lehetőségei megengedik, egészítse ki a lakás védelmét egy elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel, mely a nap 24 órájában jelzést ad esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég felügyeleti pontjára! 
•    Vagyonvédelmi eszközöket mindig csak szakemberrel szereltessen be.
•    Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a RENDŐRSÉGET! (telefonszám: 107, 112)
•    Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt!
•    Jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, leírását, azonosítási számát stb.!
•    Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló esetén mindig kérdezzünk rá, hogy milyen számot tárcsázott. Soha nem valljuk be senkinek, hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk el magunkról semmit idegeneknek.
•    Ha észlelte hogy sérelmére betörés történt, azonnal értesítse a rendőrséget, ne várjon reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert a nyomok rögzítését ez nagyban megnehezíti!

Rablások elkerülésére mit tehetünk?

•    A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen helyeket!
•    Fokozott figyelmet tanúsítson, ha nagyobb összeget vesz fel bankban vagy valamelyik  automatánál, hiszen sok esetben az elkövetők kifigyelik ki vesz fel pénzt, követik, majd megtámadják. Ezért a bankban minél előbb tegye biztos helyre a pénzt, anélkül, hogy mások figyelmét felkeltené!
•    Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
•    Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen olyan helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!
•    Megtámadása esetén őrizze meg nyugalmát, ne tegyen, félreérthető, hirtelen mozdulatokat, és adja át azt, amit a rabló kér. Mindenképpen célszerűbb a szituáció feloldása helyzetelhagyással (meneküléssel), mint ellenállással. Amennyiben ez nem sikerül, segítségkéréssel hívhatja fel magára a figyelmet!
•    A rendőri tapasztalatok azt mutatják, hogy az idős személyeket gyakran a lakásuk közvetlen környezetében az utcán, lépcsőházban, sőt a lakásaik ajtajában támadják meg, ezért otthon se veszítse el éberségét

Kórházi lopások elkerülésére mit tehetünk?

•    Kórházban csak minimális értéket tartson magánál!
•    Ékszereit, értékes óráját hagyja otthon!
•    Mobil telefonját tartsa magánál, vagy elzárva!
•    Táskáját, iratait, ne hagyja felügyelet nélkül, a betegszobában mindig tartózkodjon valaki!
•    Amennyiben műtét- vagy hosszabb kezelés előtt áll, értékeit bízza a személyzetre, szobatársaira, vagy látogatójával küldje haza!

Segítség az időseknek:

•    Vigyázzunk idős rokonaikra és szomszédjainkra.
•    Ajánljunk nekik biztonságos zárakat és figyelmeztessük őket, hogy legyenek elővigyázatosak, nem kell mindenkiben megbízni.
•    A legtöbbet mégis azzal nyújthatjuk nekik, ha sok időt töltünk velük, és felhívjuk figyelmüket a fentiekben felsoroltakra.
•    Szükséges felhívni azon állampolgárok figyelmét, akiknek idős hozzátartozójuk van, hogy látogassák rendszeresen őket és biztosítsák részükre az alapvető ellátást, főként akkor, ha betegségükből kifolyólag nem tudják elhagyni a házat.
•    Amennyiben erre nincs lehetősége a hozzátartozónak (pl. távolabbi településen él), akkor vásároljanak be részükre elegendő élelmiszert, tűzifát, gyógyszert, stb., ami biztosítja néhány napig az ellátását.
•    Ha idős hozzátartozó, szomszéd rokon kínál valamit eladásra, hívjuk fel a figyelmét, csak ismerős jelenlétében fogadja azt aki érdeklődés az eladás kapcsán.
•     Előfordult olyan haláleset is, amikor az idős személy az udvarán vagy a kertjében esett el, nem tudott segítséget hívni, és az éjszaka folyamán megfagyott, mivel senki nem észlelte időben, hogy az érintett segítségre szorul.
•    Szomszédban lakó egyedülálló idős személyekre gyakran nézzünk rá.
•    Ajánljunk számukra egyszerű riasztó berendezéseket, nyitásérzékelőt, ajtóéket, érzékelős lámpát.

Szükség esetén hívja a rendőrséget: 107; 112 számon

 

 

 

Szavazás

Ön elégedett Hajdúszoboszló Közbiztonságával?
kevésbé elégedett
nem
igen
Asztali nézet